Bas Schrage Nieuw RVC-lid van FC Groningen

Bas Schrage is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen. De 42-jarige ondernemer uit Zuidlaarderveen gaat de supporter- en sponsorbelangen behartigen binnen het toezichthoudende orgaan van de club. Met de benoeming geeft de Trots van het Noorden gehoor aan de wens van Stichting “Ons Groningen”, waarin alle actieve supportersgeledingen van FC Groningen zijn vertegenwoordigd, te weten: Supportersvereniging FC Groningen, Rolly Side, Ultras Cruoninga en Z-Side.

In maart 2019 is er een eerste overleg geweest tussen een afvaardiging van de supporters van FC Groningen, het Stichtingsbestuur – dat de Raad van Commissarissen van FC Groningen benoemt – en een afvaardiging van de RvC van de club. Aanleiding was de wens van de supporters om een voordracht te kunnen doen voor een RvC-lid, die specifiek supporterszaken behartigt binnen het toezichthoudende orgaan van de Trots van het Noorden.
 
Door het verstrijken van de termijn voor Edward Wielens als RvC-lid ontstond de mogelijkheid om in overleg met “Ons Groningen” een commissaris te benoemen. Dit is Bas Schrage geworden. De eigenaar van H.S. Groep BV, een agrarisch transport- en loonbedrijf, heeft – naast de algemene taken als commissaris – sponsor- en supportersaangelegenheden als aandachtsgebied in zijn portefeuille.
 
Namens de voordrachtcommissie schetst Jeroen Bakker het traject rond de voordracht. “Wij denken dat het goed is geweest dat er sprake was van een open sollicitatieprocedure, dat is volgens mij best uniek voor een voetbalclub. Wij hebben 27 reacties mogen ontvangen en uiteindelijk een lijst van vijf kandidaten samengesteld, die we hebben gezien en met wie we hebben gesproken. Belangrijk hierbij was dat het nieuwe RvC-lid zou passen binnen het bestaande team en daarin een duidelijke toegevoegde waarde zou hebben. Als voordrachtcommissie kwamen wij unaniem tot de voordracht van Bas Schrage. Hij heeft een groot bestaand netwerk onder de achterban van FC Groningen, waardoor hij in onze ogen heel goed de belangen van supporters en sponsors kan begrijpen, wegen en overbrengen binnen de RvC.”