VEILIG OMGAAN MET OPVALLEND LANDBOUWVERKEER (VOMOL)

Op vrijdag 13 November 2015 nam H.S. AGRI deel aan het project “VOMOL” in Veendam:

VOMOL biedt kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool een educatieprogramma die in het teken staat van opvallend landbouwverkeer. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die in totaal vijf dagen bestrijken. De basisschool krijgt twee weken voordat het educatieprogramma start een pakketje toegestuurd. In het pakketje zitten verschillende materialen waarmee de docent vier dagen voordat de praktijkles plaatsvindt, aan de slag kan.

Tijdens dag 1 van het educatieprogramma krijgen de kinderen een opdrachtkaart mee naar huis die ze samen met hun ouders/verzorgers invullen. Op de opdrachtkaart staan een aantal situaties met landbouwvoertuigen, waarbij gevraagd wordt hoe de ouder denkt dat het kind zal reageren in deze situatie en hoe de ouder zelf zal reageren.

Van dag 1 tot en met dag 4 houden de kinderen een dagboekje bij. Voorafgaand aan de les vullen de kinderen in de dagboekjes elke ochtend een korte opdracht in over opvallend landbouwverkeer.

Op de laatste, vijfde, dag staat het bezoek van de landbouwvoertuigen gepland. Er kunnen aan dit onderdeel in totaal 45 tot 60 leerlingen deelnemen. De groep wordt dan in drie kleinere groepen gesplitst die ieder een VOMOL-les volgt. De les duurt 1,5 uur en bestaat uit drie onderdelen: de introductie, het praktijkgedeelte en de afsluiting.