VKL certificering 2016

In juni is H.S. AGRI B.V.weer onderworpen aan een VKL inspectie van ISACert en vandaag mochten wij ons nieuwe VKL-certifcaat via de post ontvangen.

ISACert B.V. verklaart dat op basis van een inspectie is vastgesteld dat H.S. AGRI B.V. voldoet aan de eisen van de standaard VoedselKwaliteit Loonwerk: VKL * (één ster) versie 2016-06, zoals opgesteld door de stichting Pro aCt.

De reikwijdte van de activiteiten betreft: Grondbewerking; Bemsetings; Zaaien, planten, poten; Gewasverzorging (incl. gewasbescherming); Oogsten; Transport.

20160610135624812_0001